{

You can’t stop the waves, but you can learn to surf

Jon Kabat-Zinn

OVER MIJ

Ik ben Lilian Geels-van Oossanen en ben psychosociaal therapeut in Baarn. In mijn praktijk doe ik wat ik het liefste doe: gesprekken aangaan over onderwerpen die ertoe doen in jouw leven. Ik ben spontaan, betrokken op de ander, nuchter en waar nodig confronteer ik liefdevol. Ik ben een therapeut waar je jouw verhaal kwijt kunt, of meer een coach die je een stap verder helpt.

Door de ervaringen die ik opgedaan heb in mijn (jonge) leven, ben ik me gaan gedragen zoals het hoorde, waarbij ik niet helemaal de keuzes maakte die bij mij pasten. Met het opgroeien en ouder worden, ben ik me steeds meer gaan realiseren dat ik bevestiging van anderen nodig had en afwijzing wilde voorkomen. Dit was niet wat ik wilde! Vanaf toen ben ik steeds meer mijn eigen keuzes gaan maken en heb ik ervaren dat het oké is dat ik mijn eigen unieke ik mag zijn en laten zien. Die ervaring gun ik jou ook.  Wat je ook hebt meegemaakt of in wat voor omstandigheden je nu zit, je bent uniek, waardevol en je mag zijn wie je bent.

OOSSEAAN

Ik weet wat het leven te bieden heeft en breng dat tot uitdrukking in de naam van mijn praktijk: Oosseaan. Dit is niet alleen een kwinkslag naar hoe ik heet, een oceaan staat voor mij symbool voor het leven. Het kan er aangenaam zijn, maar het kan er net zo goed stormen. Ook in ons leven kan het (onverwachts) stormen. Er kan storm binnen in je ontstaan, dus onder water, en er kunnen stormen in je relaties of door gebeurtenissen ontstaan, dus boven water, waardoor jouw leven gaat ‘golven’. Wat gebeurt er in zo’n periode met jou, wat denk je, wat voel je? Je kan hierdoor verwarring, verdriet, boosheid of angst en onzekerheid ervaren. Het kan dan fijn zijn om met iemand hierover te praten die helpt om weer overzicht en inzicht te scheppen. Dit zal tot gevolg hebben dat de lucht weer opklaart en de oceaan weer rustiger wordt.

CHRISTELIJKE MENSVISIE

Ik ben christen en geloof dat ieder mens geschapen is door God

met een unieke persoonlijkheid. Door gebeurtenissen op individueel, sociaal, relationeel of somatisch vlak kan je je anders gaan gedragen en kan je denken beïnvloed worden. Dit komt meestal niet meer in overeenstemming met wat er past bij jouw unieke ik en dit zorgt ervoor dat je niet (echt) lekker in je vel zit. Door gesprekken onderzoeken we samen waar de oorzaak ligt en ontdekken we wat jouw persoonlijke drijfveren zijn. Hierdoor ga je weer meer vanuit je hart, dus zoals jij bedoeld bent, leven.

 

Mijn christelijke mensvisie betekent niet dat je christen moet zijn om bij mij in therapie te komen. Het betekent wél dat ik geloof dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Het leven zit vol groeimogelijkheden. Weet je even niet meer hoe? Dan getuigt het van kracht als je om hulp vraagt.

 

OPLEIDINGEN

2018 – 2022
Opleiding tot psychosociaal therapeut
De Roos opleidingendiploma behaald

Maart 2021
Hechting en Trauma – masterclass
Centrum voor Hechting en Traumacertificaat behaald

September 2021
Opleiding voor het werken met beeldcommunicatie
Een Taal Erbijcertificaat behaald

Voorjaar 2022
3-daagse opleiding voor Bedrijfsondersteuningsteam
Via ReactDiploma behaald

september –  oktober 2022
bijscholing Zelfvertrouwen voor kinderen
via Manon Gervink

2023
Training EMDR  
via EMDR training Lilian Geels van Oossanen Psychosociale therapie Baarn Oosseaan